Us?ugi

Ci?cie termiczne

Dzi?ki zaawansowanym maszynom firma Dekorrex realizuje wiele projektów z dziedziny reklamy takie jak wielkoformatowa reklama zewn?trzna, litery i znaki firmowe, grafika handlowa, zabudowa stoisk targowych i sklepowych oraz architektury, np. portale, kolumnady, gzymsy, elementy dekoracyjne, wyposa?enie wn?trz, elementy scenografii filmowej i teatralnej.
Styropianowe formy odlewnicze,
Ozdoby architektoniczne,
Dowolne obiekty 3D.

 

Reklama

murale
plansze reklamowe,
szyldy na blasze,
banery,
reklama przestrzenna,
kasetony pod?wietlane,

gad?ety reklamowe

Wykonuj? na zamówienie reklam? malowan? artystyczn? oraz liternicz? na ?cianach, szyldach i innych powierzchniach.

 

Remonty

malowanie,
g?ad? gipsowa,
panele ?cienne,
panele pod?ogowe,
?cianki dzia?owe,
sufity podwieszane.

 

Artystyczne wn?trza

ozdoby ?cienne,
naklejki ?cienne,
fototapety,
tynki ozdobne.